Pečovatelská služba - pod DPS

Pečovatelská služba

Přejít na obsah
Tip: Pro zvětšení stránky zmáčkněte a držte klávesu CTRL a kolečkem myši nahoru, nebo klávesou +
 
Máte pocit, že již Vy sám nezvládáte, nebo jen velmi těžko to, co pro Vás bylo dřív maličkostí? Že to často nejde ani s pomocí rodiny? Nebo nechcete svoji rodinu zatěžovat s pomocí Vám?
 
Případně máte v blízkosti takového člověka, který by potřeboval větší péči, na kterou už sám nestačí?

Potřebujete pomoc s:
 
·        podáním jídla
 
·        nákupy a obstaráváním běžných záležitostí
 
·        základní hygienou (vykoupat se, umýt si vlasy, ostříhat si nehty)
 
·        běžným úklidem domácnosti
 
·        zajištěním každodenní stravy
 
 
tak pro Vás nebo Vašeho blízkého tu je Pečovatelská služba.
 
Poslání organizace:
 
Posláním organizace je poskytování potřebné pomoci uživatelům tak, aby byla vždy zachována jejich lidská důstojnost. Potřebná pomoc vychází z  individuálních potřeb uživatelů a motivuje je k tomu, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí.
 
Principy poskytovaných služeb:
 
·        respektování soukromí uživatele
 
·        respektování lidské důstojnosti každého člověka
 
·        profesionální přístup kvalifikovaných pracovníků
 
·        podpora aktivního života
 
 
Cíle:
 
·        poskytovat takové služby, které umožní osobám důstojně žít doma
 
·        rozšiřovat nabídku sociálních služeb tak, aby obyvatelé spádové oblasti nemuseli využívat služeb ústavních zařízení, a mohli důstojně a kvalitně žít a dožít ve svém domově
 
Cílová skupina osob a její věková struktura:
 
·        Cílová skupina
 
·    osoby s chronickým onemocněním
 
·    osoby s kombinovaným postižením
 
·    osoby s mentálním postižením
 
·    osoby s tělesným postižením
 
·    osoby se zdravotním postižením
 
·    rodiny s dítětem/dětmi
 
·    senioři
 
·        Věková struktura
 
·        děti (1 – 6 let)
 
·        dospělí (27 – 64 let)
 
·        mladší senioři (65 – 80 let)
 
·        starší senioři (nad 80 let)
 

Postup při zavádění pečovatelské služby:
 
Kontaktovat nás můžete telefonicky, e-mailem, osobně v sídle organizace. Následně Vás navštívíme, abychom si sdělili, co byste od nás potřeboval(a), co můžeme nabídnout my Vám a za jakých podmínek, včetně ceny za službu. Vztah mezi klientem a Pečovatelskou službou je smluvní, tj. pečovatelská služba Vám bude poskytována na základě uzavřené smlouvy mezi námi jako poskytovatelem a Vámi jako klientem.
 
Provozní doba poskytování pečovatelské služby:
 
·        terénní forma:        pondělí až neděle od 7.00 do 19.00 hodin včetně svátků

·        ambulantní forma: pondělí až pátek od 7.00 do 15.30 hodin
 
Formy poskytování pečovatelské služby:
 
·        terénní – poskytovaná v domácnosti uživatele
 
·        ambulantní – poskytovaná ve středisku osobní hygieny v sídle organizace
 
Ve středisku osobní hygieny můžete využít:
 
·        pomoc s osobní hygienou (sprchový kout se sklopným sedátkem, madla)
 
·        praní osobního nebo ložního prádla (pračka, sušička, žehlička)
 
.Pečovatelská služba je poskytována v rozsahu  základních a tzv. fakultativních (doprovodných) činností. Základní činnosti jsou dané prováděcí vyhláškou k zákonu o sociálních službách (č. 505/2006 Sb.)
 
Poskytované základní činnosti:
 
1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
 
·        pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 
·        pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek
 
·        pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním a vnějším prostoru
 
·        pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 
 
2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
 
·        pomoc pří úkonech osobní hygieny
 
·        pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 
·        pomoc při použití WC
 
3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
 
·        dovoz nebo donáška stravy
 
·        pomoc při přípravě jídla a pití
 
·        příprava a podání jídla a pití
 
4. pomoc při zajištění chodu domácnosti:
 
·        běžný úklid a údržba domácnosti
 
·        nákupy a pochůzky
 
·        praní a žehlení ložního i osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
 
·        donáška vody
 
·        topení v kamnech vč. donášky a přípravy topiva
 
5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
 
·        doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby apod. a doprovázení zpět
 
·        doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět
 
 
Fakultativní činnosti mohou být poskytnuty pouze tehdy, pokud uživatel využívá základní činnosti.
 
 
Poskytované fakultativní (doprovodné) činnosti:
 
·        dovoz klienta do SOH, k lékaři, na nákup, úřad a zpět
 
·        dohled, kontrola klienta
 
·        jízdné
 
 
Návrat na obsah