DPS Říčany

+420 323 604 244-6

DPS SENIOR a stacionář Olga Říčany, příspěvková organizace
Přejít na obsah
DPS SENIOR a stacionář Olga Říčany, příspěvková organizace byl zřízen zastupitelstvem města Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný právní subjekt od 1.1.1996. Je příspěvkovou organizací města. Statutárním orgánem je ředitelka . Základním posláním a činností je poskytování ubytovacích a stravovacích služeb, zajištění pečovatelských služeb a dalších doplňkových služeb seniorům- obyvatelům DPS a občanům Říčan.

DPS je domem zvláštního určení ve smyslu zákona č. 102/1991 Sb. Při výkonu svého poslání a činnosti se řídí svým statutem a obecně závaznými předpisy ČR. V objektu je 99 bytů, 24 bytů je 1+1 pro manželské dvojice, 74 garsoniér a 1 byt služební. Celková využitelná kapacita je 122 osob.
DPS Senior a stacionář Olga Říčany, příspěvková organizace

vyhlašuje výběrové řízení na pozici:
vedoucí stacionáře Olga
Požadavky na uchazeče:

Bezúhonnost, středoškolské vzdělání, organizační schopnosti, ŘP B,

Pracoviště:

Stacionář Olga, Blahoslavova 2576, Říčany
Předpokládaný nástup: 1. 3. 2019

Bližší informace: Ing. Iveta Závodská, tel.: 323 604 244-6

Přihlášku spolu s profesním životopisem zasílejte do 15. 2. 2019 na adresu:
DPS Senior a stacionář Olga Říčany, p.o., Komenského nám. 1850, 251 01 Říčany,

nebo E-mail: iveta.zavodska@dps.ricany.cz

Vhodné uchazeče oslovíme k osobnímu jednání.
DPS SENIOR a stacionář Olga Říčany, příspěvková organizace
Návrat na obsah