DPS Říčany

+420 323 604 244-6

DPS SENIOR a stacionář Olga Říčany, příspěvková organizace
Přejít na obsah
DPS SENIOR a stacionář Olga Říčany, příspěvková organizace byl zřízen zastupitelstvem města Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný právní subjekt od 1.1.1996. Je příspěvkovou organizací města. Statutárním orgánem je ředitelka . Základním posláním a činností je poskytování ubytovacích a stravovacích služeb, zajištění pečovatelských služeb a dalších doplňkových služeb seniorům- obyvatelům DPS a občanům Říčan.

DPS je domem zvláštního určení ve smyslu zákona č. 102/1991 Sb. Při výkonu svého poslání a činnosti se řídí svým statutem a obecně závaznými předpisy ČR. V objektu je 99 bytů, 24 bytů je 1+1 pro manželské dvojice, 74 garsoniér a 1 byt služební. Celková využitelná kapacita je 122 osob.
DPS SENIOR a stacionář Olga Říčany, příspěvková organizace
Návrat na obsah